حضور پدر مهرداد میناوند پیشکسوت پرسپولیس در مراسم خاکسپاری پسرش را مشاهده می نمایید.

پدر میناوند