فهرست بازی‌های مهم فوتبال دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ در ادامه آمده است.

هفته شانزدهم لیگ پرتغال
سانتا کلارا – بلننسز
ساعت ۲۰:۳۰

هفته شانزدهم لیگ پرتغال
پورتوریو آوه
ساعت ۲۲:۳۰
شبکه ورزش