علی کریمی نسبت به مصاحبه علی کفاشیان در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.

علی کفاشیان عنوان کرده بود که هر موقع وزارت ورزش از یک نامزد حمایت کرده، نتیجه عکس داده است. همین مسئله موجب واکنش علی کریمی شد.

علی کریمی در استوری خود نوشت:

آقای کفاشیان شما چگونه وارد فوتبال شدین؟ شما این کارا رو بلد بودین چرا در ۱۲ سال انجام ندادین پس؟