علی کریمی با حضور در میان مردم به سوالات آنها در خصوص وضعیت سلامتی علی انصاریان توضیحاتی را ارائه کرد.