مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه به بیان مسائلی همچون یک ایران همدل انصاریان، فکری، یحیی می‌شود، خلیل زاده، رسول پناه؟،  علی انصاریان تیتریک شد ، یک ایران همدل انصاریان ، مهدوی کیا رد صلایت شد؟ ، سرمربی گل گهر مروم ی شود؟ می پردازد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پانزدهم بهمن ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//