محمدرضا هاشمیان پزشک معالج علی انصاریان  درباره آخرین وضعیت جسمانی انصاریان، اظهار کرد: وضعیت جسمانی این پیشکسوت فوتبال کشورمان که از دو روز قبل به یکباره وخیم شده بود از ظهر امروز وخیم تر و نگران کننده شده است. 

او در ادامه گفت: وضعیت انصاریان به هیچ وجه پایدار نیست و روزهای سختی را می گذراند. 

پزشک معالج انصاریان افزود: وضعیت ریه های انصاریان به شدت بد است و تمام سیستم تنفسی درگیر شده  است. 

هاشمیان ادامه داد: انصاریان در بخش مراقبت های ویژه بوده و با استفاده از سیستم تنفس مصنوعی تحت کنترل است. میزان ادامه دار بودن این شرایط بستگی به وضعیت بیمار دارد.

او تاکید کرد:  اگر وضعیت ریه های بیمار بهبود پیدا کند سایر بخش های بدن نیز بهبود پیدا می کنند. در صورتیکه سطح هوشیاری او خیلی پایین بیاید ممکن است هر اتفاقی بیفتد.