این تصویری است از علی انصاریان و مهرداد میناوند که هر دو به دلیل بیماری کرونا دار فانی را وداع گفتند.

علی انصاریان و مهرداد میناوند