ویدئو پخش شده از آخرین آرزوی مرحوم علی انصاریان در برنامه تلویزیونی را در ادامه مشاهده می کنید.