پیکر مرحوم علی انصاریان ، پیشکسوت فوتبال ایران در قطعه ۲۲۲ بهشت زهرا به خاک سپرده شد.