به گزارش افکارنیوز به نقل از گل، همچنین مصوب شد باشگاهها به جای استفاده از ۴ بازیکن خارجی حداکثر از ۳ بازیکن استفاده کنند. این بازیکنان باید دارای شناسنامه مشخص باشند و نهایتا۳ سال از بازیهای ملیشان گذشته باشد. این مسئله تاثیر زیادی در بازار نقل و انتقالات خواهد گذاشت.

در صورت جلسه امروز آمده است: به دلیل روند روبه رشد دروازه بانهای داخلی استفاده از گلرهای خارجی منتفی است.

از دیگر مصوبات جلسه به سقف قرارداد ۳۵۰ میلیونی اشاره کرد.