وینفرد شفر در صفحه اینستاگرام خود به درگذشت علی انصاریان واکنش نشان داد

استوری وینفرد شفر برای درگذشت علی انصاریان