سیدمهدی رحمتی با انتشار عکسی از حرم امام رضا(ع) در صفحه اینستاگرام خود برای علی انصاریان نوشت:

امشب هم به یادت بودم

فرقش به هفته های قبلی

این بود که دیگه

نشد بهت زنگ بزنم علی

استوری رحمتی از اولین زیارت امام رضا(ع) بدون انصاریان