وضعیت سیدمجید حسینی  برای تمدید قرارداد یا جدایی از باشگاه ترابوزان اسپور ترکیه هنوز مشخص نیست. این مدافع تیم ملی فوتبال ایران از چند باشگاه ترکیه‌ای پیشنهاد دارد ولی ترابوزان نمی‌خواهد او را از دست بدهد.

سایت «فوتومچ» ترکیه درباره آخرین وضعیت حسینی نوشت: «بازیکنی که انتظار می‌رود هرچه زودتر مشکل قرارداد وی برطرف شود مجید حسینی است. مدیریت ترابوزان پیشنهاد افزایش حقوق و درآد را به این بازیکن که قراردادش این فصل به پایان می‌رسد، ارائه داد اما این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد. ترابوزان نمی‌خواهد بازیکن ۲۶ ساله خود را که مورد توجه ۶ باشگاه دیگر است، رایگان از دست بدهد. مدیر برنامه حسینی برای برگزاری جلسه دیگری به ترابوزان دعوت شده است.»