قاسم حدادی فر بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بعد از باخت ۳-۱ مقابل تیم فوتبال سپاهان ، در رابطه با صحنه برخوردش با خلعتبری گفت: اول یک عذرخواهی بزرگ از محمد رضا خلعتبری می‌کنم. من اگر ۳ رفیق بزرگ فوتبالی داشته باشم یکی از آن‌ها محمد رضا خلعتبری است. بعد از صحنه برخورد متوجه نشدم که خلعتبری با من برخورد کرده است و بعد از متوجه شدن از هم عذرخواهی کردیم.

حدادی فر در ادامه بیان کرد: جدا از بحث فوتبال با محمد رضا خلعتبری دوستی خانوادگی دارم و من شرمنده او هستم و امیدوارم او به بزرگی خودش مرا ببخشد.