هاوش کریمی، پسر علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نمی دونم چی باید بگم علی آقا شما بهترین مربی بودی که داشتم

چه فوتبالم که بغل پا زدن و استوپ کردن توپ و فوتبال را بهم یاد دادین چه تو زندگی که خیلی درسا بهم دادین واقعا باورش سخته

دل‌نوشته پسر جادوگر به یاد علی انصاریان