با تلاش مدیریت باشگاه پرسپولیس امروز بخش دیگری از مطالبات اعضای این تیم پرداخت شد.

سرخپوشان پایتخت که از ابتدای فصل فقط ۱۰ درصد از مبلغ قراردادشان را دریافت کرده بودند، امروز هم ۱۰ درصد دیگر به حساب شان واریز شد تا میزان دریافتی بسیاری از بازیکنان به حدود ۲۰ درصد برسد.

این درحالی است که بازیکنان و مربیان پرسپولیس انتظار داشتند مدیران باشگاه پرداختی بیشتری به آنها داشته باشند اما با توجه به حدود ۳۰۰ هزار یورویی که به تازگی برای پرداخت طلب ماریو بودیمیر پرداخت  شده و همچنین مبلغی که برای بسته شدن پرونده اینیگو والنسیا هزینه شد، مدیران باشگاه نتوانستند بیشتر از ۱۰ درصد وایزی داشته باشند.

با توجه به اینکه تنها سه بازی پرسپولیس تا پایان نیم فصل باقی مانده بازیکنان و مربیان انتظار دارند به زودی حداقل نیمی از قراردادشان را دریافت کنند و البته آنها منتظر هستند مدیران باشگاه پاداش های مربوط به این فصل را هم پرداخت کنند.