مهدی طارمی  در دیدار بامداد امروز مقابل براگا درخشان ظاهر شد و توانست گلی زیبا را به ثمر رساند.

او در 6 نبرد هوایی در خط تهاجمی توانست 4 بار پیروز شود و فاز تدافعی یک نبرد هوایی را از آن خود کند. طارمی 2 پاس موفق و 3 پاس کلیدی در این مسابقه داد و 2 دریبل موفق زد. روی او 5 بار نیز خطا شد که از این حیث بهترین بازیکن نام گرفت.

او از سوی سایت گل پوینت و هواسکورد به  مرد میدان  لقب گرفت و توانست عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کند.