دکتر هاشمیان به صحبت‌ها و حمله‌های دیشب میثاقی واکنش نشان داد.

پزشک معالج مرحوم انصاریان گفت: اونهایی که واقعا دلشون به درد میومد و اشک میریختند و رفیق بودند، همگی را دیدم، شما جزوشان نبودید.

دکتر هاشمیان