پس از پایان تمرین امروز، جلسه‌ای با حضور احمد مددی مدیرعامل، نظری عضو هیات مدیره، فکری سرمربی استقلال ، مظلومی سرپرست استقلال، مولایی معاون فرهنگی و ارتباطات باشگاه، فریاد شیران مدیر آکادمی باشگاه و کاظمی مدیر رسانه تیم استقلال، در خصوص شرایط استقلال برگزار شد و حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون شرایط آبی‌پوشان مشغول شدند.

احمد مددی