با تایید گزارش فوت از سوی اینستاگرام ، صفحه اینستاگرامی علی انصاریان و مهرداد میناوند به حالت Remembering درآمد.

عکس‌ها و ویدئوهای موجود در این دو اکانت برای همیشه و بدون تغییر باقی خواهند ماند و از این پس کسی امکان ورود به اکانت و ایجاد تغییر را نخواهد داشت.

میناوند