مهدی هاشمی نسب بی شک یکی از ماندگارترین چهره های تاریخ فوتبال ایران است. او که در دربی هم با پیراهن پرسپولیس و هم با پیراهن استقلال گل زد.

مهدی با انتقال به استقلال ، جنجالی ترین انتقال تاریخ فوتبال را رقم زد و هنوز مثل آن تکرار نشده است. تصویر زیر هم مربوط به اواخر سال 70 است و پیش از انتقال او به استقلال که اینگونه به سمت طباطبایی می رود.

مهدی هاشمی نصب