به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، پرویز مظلومی پس از پایان تمرین امروز تیم استقلال درحالی که با سوال خبرنگاران در مورد اتفاقات یکی دو روز اخیر مواجه شد، گفت: هیچ صحبتی در این زمینه انجام نمیدهم.

خبرنگاری گفت شما مربی تیم هستید و با پاسخ ندادن زیر سؤال میروید که مظلومی در پاسخ گفت: بروید همه چیز را از مدیرعامل بپرسید. اشکالی ندارد، بگذارید من زیر سؤال بروم.