علی پروین و امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم سرخابی ها را در کنار هم می بینید.