منوچهر هادی با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت:

باریکلا به تو 

تنها دلخوشی این روزهامون اخبار موفقیت های پی در پی توئه مهدی جان

دمت گرم که دل همه ایرانی ها رو شاد می کنی با درخشش بی نظیرت در کا بهترین های فوتبال

 

1