گل اول الغرافه به الدحیل با گل بخودی علی کریمی در دقیقه 19 زده شد.