علی کریمی که روی گل اول الغرافه به اشتباه دروازه خودی را باز کرد، در ادامه موفق شد گل تساوی بخش را با ضربه ای زیبا برای الدحیل به ثمر برساند.