امید عالیشاه گل دوم پرسپولیس مقابل گل گهر را به ثمر رساند.