انتخابات ریاست هیأت فوتبال استان تهران از صبح امروز در هتل المپیک آغاز شد. از بین حبیب الله شیرازی ‌، نیما نکیسا، مهدی طحافچی، مهدی ملک‌آباد، محمد محمودی و اسماعیل گودرزی در نهایت با 23 رای بار دیگر حبیب الله شیرازی به عنوان رئیس هیأت فوتبال تهران برای دوره 4 ساله انتخاب شد.

همچنین محمد ملک آباد هم ۱۲ و نیما نکیسا هم ۹ رای آوردند.

این انتخابات با حواشی زیادی از مدت ها قبل و تا امروز که روز برگزاری انتخابات بود، همراه شد. در انتخابات امروز هیات فوتبال تهران 7 نامزد از حضور در این مجمع خودداری کردند تا اعتراض خود را به شرایط برگزاری آن اعلام کنند. آنها حتی به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم شکایت خود را اطلاع داده اند. با این حال این انتخابات با این شرایط برگزار شد و مثل همیشه رئیس تکراری آن بار دیگر رای آورد تا وضعیت فوتبال تهران در آینده همچنان پر ابهام باقی بماند.