سامان قدوس بازیکن ایرانی برنتفورد در دیدار تیمش مقابل شفیلدونزدی گلی زیبا و دیدنی را به ثمر رساند.