علی کریمی برای انتخابات فدراسیون فوتبال با لباسی اسپورت در مراسم حاضر شد.

 علی کریمی نامزد ریاست فدراسیون فوتبال شده و امروز مثل دیگر کاندیداها به سالن اجلاس وارد شده است. نکته قابل توجه تیپ و لباس علی کریمی بوده که با شلوار جین و کت تک در این مراسم حاضر شده و به شدت از دیگران نیز متفاوت بوده است.

عکس| تیپ خاص علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال