دراگان اسکوچیچ  پس از رای گیری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در مورد نتیجه این اتخابات، اظهار داشت: من در این مورد نمی توانم نظر بدهم. امیدوارم فوتبال ایران شرایط خوبی داشته باشد. برای تیم ملی خوب باشد و روزهای خوبی در انتظار فوتبال ایران باشد.