احمدرضا براتی پس از پایان انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: هر تصمیمی می‌گیرند باید احترام بگذاریم.

همین اتفاق هم افتاد. هر کسی در پست‌های مختلف رای نیاورد به رقیب خودش تبریک گفت و در کمال احترام و متانت برخورد کردند. امیدوارم این رویه در سالیان پیش روی این هیات رئیسه هم ادامه داشته باشد تا بتوانند خدمات کامل و تکالیف قانونی خودشان را انجام بدهند و جوابگوی جامعه فوتبال باشند.