محمدرشید مظاهری آخرین تمرین استقلال قبل از بازی با مس رفسنجان را نیمه‌کاره رها کرد و مدعی شد به دلیل مصدومیت نمی‌تواند کار را دنبال کند. از طرف دیگر، عکسی هم مبنی بر حضور مظاهری در بیمارستان برای گرفتن ‌MRI منتشر شد. پزشک معالج او نیز مسئله را تأیید کرد ولی حرف‌های برخی از بازیکنان استقلال هنگام سفر به رفسنجان پیرامون آسیب‌دیدگی رشید هم جالب توجه بود.

استقلالی‌ها با اشاره به پشتک زدن این دروازه‌بان در تمرینات روزهای گذشته با کنایه می‌گفتند: اگر مظاهری این‌طور که می‌گوید، از اوایل فصل دچار مصدومیت بوده و با درد کمر وارد زمین شده است، پس چگونه همین چند روز قبل بدون هیچ مشکلی داخل زمین پشتک می‌زد و تصویر آن نیز در فضای مجازی منتشر شد؟ استقلالی‌ها همچنین به وزنه زدن مظاهری اشاره می‌کردند و معتقد بودند قاعدتاً شخصی که مهره‌های کمرش مشکل داشته باشد، نمی‌تواند وزنه‌های سنگین بزند!