مسیح زاهدی گل اول مس رفسنجان به استقلال را در دقیقه 15 به ثمر رساند.

گل مس رفسنجان به استقلال را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 2.20M | مدت زمان ویدیو: 00:00:32