بازیکن ایرانی العربی در دیدار مقابل السیلیه موفق به گلزنی شد.