امیرمهدی علوی سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال از سمتش استعفا کرد.

وی با انتشار پستی در صفحه مجازی خود خبر از جدایی از فدراسیون فوتبال داد. شهاب الدین عزیزی خادم روز یک شنبه گذشته به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد.