کریستین اوساگونا پس از حضوری ناموفق در باشگاه پرسپولیس از این باشگاه جدا شد و به الشرطه عراق پیوست.

او پس از توافق با سرخپوشان رضایت داد از این تیم جدا شود و  باشگاه پرسپولیس  هم بعد از کاهش مبلغ قراردادش، بر اساس روز‌های حضورش در تیم قرار بود به شکل اقساط طلب او را بپردازد.

در دوره مدیریت پیشین اقساط به‌موقع و کامل پرداخت نشد تا این بازیکن شکایتی را از پرسپولیس به فیفا ارجاع دهد. البته از باشگاه خبر رسیده با این بازیکن توافق شده و قرار است این طلب بعد از بسته شدن پرونده بودیمیر، بلافاصله در دستور کار باشگاه قرار بگیرد.