با وجود آنکه  خبر توافق فرهاد مجیدی و استقلال منتشر شد، اما به طور رسمی تصویری منتشر نشده بود.
 سایت رسمی باشگاه استقلال تصویر لحظه ثبت قرارداد استقلال با سرمربی جدیدش را منتشر کرد.
لحظه عقد قرارداد استقلال و مجیدی به روایت تصویر