با توجه به تغییر کادر فنی آبی پوشان به نظر می رسید در بخش رسانه ای تیم استقلال نیز شاهد تغییر باشیم.اما محمدکاظمی، مدیررسانه ای تیم فوتبال استقلال که از چهره های خوشنام و با سابقه مطبوعات ورزشی به شمار می رود، همچنان در سمت خود ماندگار است.
گفتنی است کاظمی امروز وظیفه سرپرستی استقلال برابر فولاد را هم بر عهده خواهد داشت و بعد از این مسابقه جانشین مظلومی معرفی و مشغول به کار خواهد شد.