از هفته هفدهم رقابت های لیگ فوتبال اوکراین زوریا میزبان لویو است.

ترکیب زوریا اعلام شد و الهیار صیادمنش در ترکیب زوریا حضور دارد.

زاهدی دیگر بازیکن ایرانی بر روی نیمکت حضور دارد.