السد در هفته هجدهم رقابت های لیگ ستارگان قطر ، مقابل ام صلال پیروز شد و موفق شد قهرمانی زودهنگام را بدست آورد.

شاگردان ژاوی موفق شدند چهار هفته مانده به پایان فصل به قهرمانی در لیگ ستارگان برسند.

آن ها برای پانزدهمین بار عنوان قهرمانی را بدست آوردند.