با برگزاری انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا به میزبان ورزشگاه نیوکمپ و شمارش دقیق آرا، خوان لاپورتا به عنوان رئیس جدید انتخاب و طی ۴ سال آینده این پست را در اختیار خواهد داشت.

لاپورتا در رقابت با ویکتور فونت و فریشا حدود ۵۷ درصد از آرا را به خود اختصاص داد تا برنده این انتخابات باشد.

لاپورتا پیش از این در سال ۲۰۱۰ در این سمت فعالیت داشت.