مسعود سلطانی فر در جلسه شورای ورزش همگانی کشور که عصر امروز دوشنبه برگزار شد، برگزاری لیگ تندرستی ایران را یکی از راه‌های موجود به منظور کاهش کم تحرکی در دوران کرونا قلمداد کرد و خواستار ادامه برگزاری این رویداد نوین ورزشی شد.

وی افزود: شرایط ایجاد شده در کشور که به علت شیوع کرونا بوجود آمده، موجب شد تا فدراسیون ورزش های همگانی به سمت استفاده از ظرفیت های فضای مجازی رفته و رویدادی جدید با نام لیگ تندرستی را طراحی و اجرا کند.

وزیر ورزش و جوانان افزود: نکته مهمی که می بایست به آن توجه شود، برنامه ریزی به منظور ادامه این لیگ و برگزاری در ابعادی بزرگ تر و با بهره گیری از ظرفیت های هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی و سایر فدراسیون ها است.

* رونمایی از جام های «لیگ تندرستی» با حضور وزیر ورزش و جوانان

نخستین دوره لیگ تندرستی، با هدف ترویج و توسعه ورزش همگانی و فعالیت ورزشی بین مردم، به صورت مجازی با نظارت فدراسیون ورزش های همگانی و همکاری هیئت های ورزشی استان ها و شهرستان های سراسر کشور برگزار شد و در پایان بیش از 70 هزار نفر در این لیگ مشارکت کردند.

لیگ تندرستی ایران از مصوبات شورای ورزش همگانی کشور است که با حضور نهادها و دستگاه های ذیربط به منظور توسعه ورزش همگانی برگزار می شود.

در جلسه شورای ورزش همگانی که عصر امروز دوشنبه در وزارت ورزش و با حضور مسعود سلطانی فر برگزار شد، از جام های لیگ تندرستی رونمایی شد. قرار است این جام ها در مراسمی که روز 24 اسفندماه جاری برگزار خواهد شد به استانها و شهرهای برتر اهدا شود.