مهاجم ایرانی آاک آتن در دیدار مقابل آپولون موفق به ثبت دبل شد.