محمود فکری پس از آخرین حضور در ساختمان باشگاه استقلال، وقتی می‌خواست سوار ماشینش شود و از خیابان سعادت آباد برود برگه تسویه حساب دستش بود.

او سعی می‌کرد بیشتر مقابل خبرنگاران حاضر در باشگاه استقلال بخندد اما خنده‌های محمود فکری ، عصبی بود. او حرف خاصی نزد؛ فقط به نمایندگان رسانه‌ها گفت کارش با استقلال تمام شده است.

چند روزی از آن ماجرا می‌گذرد و سکوت محمود فکری هم ادامه داشت تا اینکه سرمربی سابق استقلال ، این پست را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد.

اینستاگرام محمود فکری