علیرضا منصوریان سرمربی جدید آلومینیوم اراک در روز معارفه به عنوان سرمربی تیم آلومینیوم اراک در جمع خبرنگاران گفت: راه بسیار سختی پیش رو داریم.