باشگاه آلومینیوم اراک از رسول خطیبی و سایر اعضای کادرفنی این تیم که پس از پایان نیم‌فصل اول اراک را ترک کردند و به عضویت تراکتور تبریز درآمدند شکایت می‌کند.

در همین راستا چک هزینه دادرسی نیز توسط مدیران باشگاه آلومینیوم امضا شده و در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته است.

باشگاه آلومینیوم اراک به دلیل خسارات مادی و معنوی که به خاطر ترک تیم توسط کادر فنی قبلی به این باشگاه وارد شده، به صورت جدی پیگیر این شکایت در فدراسیون فوتبال است.