پس از پیروزی  استقلال  برابر پیکان،  محمد دانشگر  قصد داشت به سمت اتوبوس تیم برود که برخی هواداران سعی کردند با او عکس یادگاری بگیرند.

همین امر باعث ناراحتی دانشگر و درگیری او آنان شد.

این درگیری با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت.