گابریل کالدرون سرمربی سابق پرسپولیس توئیتی در حمایت از این تیم منتشر کرد.

گابریل کالدرون نوشت: «یک سلام ویژه به همه هواداران پرسپولیس . دوستتان دارم. و همچنین خانواده ما از طرفداران جدید پرسپولیس هستیم»

کالدرون