دومین جلسه کمیته منابع انسانی باشگاه پرسپولیس ، امروز دوشنبه به ریاست علی عطائی، معاون مالی، اداری و پشتیبانی باشگاه و با حضور اعضای کمیته، ابراهیم شکوری (معاون اجرایی و امور ورزشی) ایمان حسین پور(معاون حقوقی) حسین علیپور(مشاور) و محمد فارسیان( مدیر حراست باشگاه) برگزار شد.

بررسی پست‌های مصوب در چارت سازمانی شرکت پرسپولیس و ارزیابی کیفی نیروی انسانی موجود با مسوولیت‌ها از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین آموزش ضمن خدمت و ارتقای سطح علمی و تخصصی پرسنل در حوزه‌های مرتبط به منظور توانمندسازی بیشتر و افزایش بهره‌وری، هماهنگی برای بررسی آمادگی کارکنان جهت پذیرش پست‌ها و مسوولیت‌های موجود، تهیه و تدوین آیین نامه‌ها و رسیدگی به امور رفاهی کارکنان نیز از موارد مطروحه و حائز اهمیت در این نشست بود.